22 czerwiec 2018 - Działoszyce

Podpisanie umowy na realizację projektu pn. ,,Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce etap II” - 22 czerwca 2018 r.

           Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. ”Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce etap II” w kwocie ponad 4 mln zł. Na przedmiotowe zadanie podpisano umowę z Marszałkiem Województwa w centrum miasta w obecności mieszkańców gminy w dniu 22 czerwca 2018 r.

W ramach projektu zostaną wykonane następujące zadania:
 • przebudowa i zagospodarowanie placu targowego wraz z terenem przyległym przy ul. Ogrodowej
 • adaptacja części pomieszczeń na potrzeby przedszkola, wymiana pokrycia dachowego szkoły podstawowej w Działoszycach oraz urządzenie placu zabaw
 • zagospodarowanie parku w centrum miasta poprzez montaż oświetlenia, urządzeń małej architektury, budowę fontanny oraz urządzenie zieleni
 • zagospodarowanie placu przy OSP Działoszyce
 • modernizacja ulicy Stawisko w Działoszycach wraz z ciągiem pieszym i przebudową istniejącego przepustu
 • zagospodarowanie placu w sąsiedztwie zabytkowej Synagogi
 • urządzenie parkingu przy ulicy Skalbmierskiej
 • zagospodarowanie placu w sąsiedztwie rzeki Jakubówki wraz z ogrodzeniem i urządzeniami małej architektury
 • utwardzenie kostką granitową części placu wewnątrz zabytkowej synagogi
 • poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta poprzez zakup i montaż monitoringu miejskiego
 • przebudowa ulicy Adrianowicza wraz z ciągiem pieszym w granicach miasta Działoszyce
 • poprawa zdegradowanych technicznie budynków i nadanie im nowych funkcji turystycznych


 • Copyright 2006 by ml