12 czerwec 2018 - Działoszyce

Nowy sprzęt dla OSP - Działoszyce 12 czerwca 2018

           W dniu 12 czerwca br. Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce podpisał trzy umowy na przekazanie sprzętu medyczno-ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Działoszyce zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W uroczystym przekazaniu sprzętu uczestniczyli druhowie z OSP Działoszyce, OSP Dzierążnia i OSP Sancygniów oraz Mariusz Gosek - ekspert przy zespole do spraw weryfikacji wniosków.

Zakupiony został m.in.: nowoczesny sprzęt do ratowania zdrowia i życia ludzi w postaci 3 zestawów ratownictwa medycznego PSP R1 wraz z deskami ortopedycznymi i szynami Kramera oraz dwóch defibrylatorów Philips FRx z zestawami szkoleniowymi. Wartość zadania współfinansowanego w 99 % ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości opiewa na kwotę 28 407,00 zł.

Copyright 2006 by ml