24 maja 2018 roku - Działoszyce


Szczegółowe informacje o stacjonarnych i mobilnych punktach zbiórki oraz o stanie magazymowym poszczególnych grup krwi znajdziecie Państwo na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznicwa w Kielcach:

http://www.rckik-kielce.com.pl/

Copyright 2017 by gp