10 grudnia 2017 r. - Działoszyce

"Mikołajki 2017"
Jakubowice - grudzień 2017 r.

    10 grudnia 2017 r. w Jakubowicach, w remizie OSP odbyło się tradycyjne spotkanie z Mikołajem. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z Jakubowic i z okolicznych wsi oraz ich rodzice. Spotkanie wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich z Jakubowic zorganizował Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce Zdzisław Leks i Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Działoszycach. Zanim przybył Mikołaj przygotowano dla dzieci wiele ciekawych i tematycznych konkursów i zabaw włączając w nie również dorosłych uczestników spotkania. Na przywitanie Mikołaja dzieci nauczyły się także specjalnej mikołajkowej piosenki .Pojawienie się Mikołaja i jego wspólny taniec z oczekującymi dziećmi śpiewającymi dla niego piosenkę wywołało wiele entuzjazmu. A później dzieciaki prezentowały przygotowane wierszyki i piosenki za co Mikołaj obdarował każde z nich prezentami. Były pamiątkowe zdjęcia a na zakończenie Mikołaj tańczył z dziećmi w rytm popularnych piosenek o Mikołaju obiecując powrót do nich za rok.
Poniżej zdjęcia:

Copyright 2017 by ml