24 października 2017 r. - Dzierążnia

DEBATA SPOŁECZNA O BEZPIECZEŃSTWIE
Dzierążnia
- 24 października 2017 r.

    Wczoraj w sali świetlicy środowiskowej Szkoły Podstawowej w Dzierążni odbyła się debata społeczna pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Jej organizatorem była Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie oraz dyrekcja szkoły.
Spotkanie było realizacją zobowiązań policjantów poczynionych podczas debaty inaugurującej cały cykl, która odbyła się 8 czerwca w Pińczowie. Wówczas to mundurowi postanowili wysłuchać propozycji mieszkańców poszczególnych gmin w kwestii lokalnego bezpieczeństwa.
W jego poprawie niewątpliwie może pomóc Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. To narzędzie internetowe znacznie ułatwia kontakt obywateli z Policją. Każdy anonimowo, przy pomocy kilku kliknięć może zwrócić uwagę mundurowych na konkretne zagrożenie, z którym ma do czynienia w określonym miejscu.
Charakter i funkcjonalność programu była głównym przedmiotem dyskusji podczas debaty. Najpierw Komendant Komisariatu Policji w Działoszycach nadkom. Mirosław Prusicki i zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pińczowie mł. insp. Grzegorz Makuch opisali zebranym jej możliwości i łatwość obsługi. Potem zgromadzeni mieszkańcy, w tym Burmistrz Miasta i Gminy w Działoszycach Zdzisław Leks wyrazili swoje uwagi i wnioski w kwestii działania narzędzia. Jak się okazało jego szczególną zaletą, oprócz łatwości obsługi, jest dla użytkowników anonimowość zgłoszeń.
Innym ważnym tematem spotkania była służba dzielnicowych. Warto tutaj wspomnieć o kolejnej aplikacji, która z kolei ułatwia kontakt z dzielnicowym i wskazuje dowolną jednostkę Policji pn. „Moja Komenda”.
Opr. D.S.
Źródło: KPP Pińczów
Poniżej zdjęcia ze spotkania:

Copyright 2017 by ml