17 października 2017 r. - Zagórze

Remont drogi gminnej Przecławka-Zagórze-Lipówka nr 321016T
od km 0 + 100 do km 0 + 500, długości 400 m

Zagórze - 17 października 2017 r.

    Dobiegły końca prace budowlane przy remoncie drogi gminnej Przecławka-Zagórze-Lipówka nr 321016T od km 0 + 100 do km 0 + 500, długości 400 m. Koszt przebudowy drogi wyniósł 62 759,52
Poniżej zdjęcia z terenu budowy:

Copyright 2017 by ml