17 października 2017 r. - Dziewięczyce

Przebudowa drogi gminnej nr 321071T Dziewięczyce-Zagórze od km 0 + 000 do km 0 + 420, długości 420 m" - zakończenie robót
Dziewięczyce - 17 października 2017 r.

    Dobiegły końca prace budowlane przy przebudowie drogi gminnej nr 321071T Dziewięczyce-Zagórze od km 0 + 000 do km 0 + 420, długości 420 m. Koszt przebudowy drogi wyniósł 80 867,52
Poniżej zdjęcia z terenu budowy:

Copyright 2017 by ml