8 września 2017 r. - Działoszyce

Pre-umowa na dofinansowanie termomodernizacji
szkół na terenie gminy Działoszyce
Działoszyce - 7 września 2017 r.

    Pre-umowa na dofinansowanie projektu pn. „Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” podpisana została 7 września br. w Działoszycach. Umowę sygnowali marszałek Adam Jarubas i burmistrz Miasta i Gminy Zdzisław Leks. Inwestycja obejmuje termomodernizację szkół podstawowych w Działoszycach, Dzierążni i Stępocicach. Szacowana wartość projektu to 3 mln 812 tysięcy złotych, w tym dofinansowanie z RPO WŚ 2014-2020 to 3 mln 136 tysięcy zł.
Poniżej zdjęcia z wydarzenia:

Copyright 2017 by ml