11 lipca 2017 r. - Kielce

„Promesa dla Gminy Działoszyce na realizację zadań
związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych
Kielce - 28 lipca 2017 r.

    28 lipca br. w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie promes na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Gmina Działoszyce otrzymała promesę na dotację z budżetu państwa w wysokości 247 tyś. zł na realizację zadań w 2017 roku. W imieniu Gminy Działoszyce promesę odebrał Burmistrz Miasta i Gminy - Pan Zdzisław Leks.

Copyright 2017 by ml