25 czerwca 2017 r. - Dzierążnia

Obchody 100-lecia istnienia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierążni
Dzierążnia - 25 czerwca 2017 r.

    W niedzielę 25 czerwca br. odbyły się uroczystości jubileuszowe 100-lecia istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierążni.
O godz. 15.00 w kościele parafialnym pw. Św. Magdaleny w Dzierążni odbyła się msza święta, podczas której poświęcono nowy sztandar dla jednostki. Po mszy i uroczystym przemarszu uroczystości przeniosły się na plac obok remizy OSP. Tu po złożeniu raportu i podniesieniu flagi na maszt gości powitał oraz przedstawił kronikę jednostki OSP w Dzierążni jej skarbnik Edward Helak wieloletni strażak i kapelmistrz miejscowej Orkiestry Dętej. Kolejną częścią uroczystości było pożegnanie starego sztandaru, który służył jednostce w Dzierążni od roku 1932 a następnie przekazanie nowego ufundowanego przez strażaków z Dzierążni oraz Związek Międzygminny „Nidzica”. Fundatorzy przekazali sztandar w ręce Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach druha Mirosława Pawlaka, który uroczyście przekazał sztandar prezesowi OSP w Dzierążni druhowi Ryszardowi Kocerbie a on pocztowi sztandarowemu swojej jednostki. Nowy sztandar został zaprezentowany wszystkim jednostkom przybyłym na uroczystości podczas uroczystego przemarszu. Następnie nowy sztandar został odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP RP przez Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach druha Mirosława Pawlaka. Przy tak doniosłej uroczystości dokonano odznaczenia medalami i odznaczeniami najbardziej zasłużonych druhów strażaków z Dzierążni. Grupa Odnowy wsi Dzierążnia przekazała jubilatce wspaniałego torta przez siebie wykonanego.
Podczas przemówień okolicznościowych głos zabierali : europoseł Czesław Siekierski, poseł Krystian Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach druh Mirosław Pawlak, V-ce Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego W Kielcach Tadeusz Kowalczyk, Prezes Zarządu Powiatowego OSP Zbigniew Kierkowski, Komendant PSP w Pińczowie Grzegorz Karwat, V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach druh Zdzisław Leks. Wpis do księgi pamiątkowej i uroczysta defilada zakończyły część oficjalną. W części artystycznej udział wzięli : dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dzierążni, Orkiestra Dęta z Dzierążni wraz z Mażoretkami z Zespołu Szkół w Działoszycach, Kapela Ludowa „Działoszacy” Adama Kocerby i Zespół Śpiewaczy „Pełczyszczanie” z Pełczyski.

Poniżej zdjęcia z uroczystości:

Copyright 2017 by ml