maj 2013 r. - Działoszyce

Grupa Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Działoszyce

Zapraszamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w GRUPIE WSPARCIA

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach organizuje grupę wsparcia dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Działoszyce.

Ofertę naszą kierujemy do osób niepełnosprawnych w tym dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów.

Spotkania grupy wsparcia organizowane będą w postaci różnego rodzaju spotkań m.in. z prawnikiem, lekarzem, pracownikiem socjalnym oraz inne w/g potrzeb i wskazań uczestników.

Udział w grupie wsparcia jest całkowicie bezpłatny.
Zgłoszenia przyjmujemy do 31 marca 2014 roku.

Kontakt:
tel. 41 352 60 10 w. 27
e-mail: mgops_dzialoszyce@poczta.onet.pl
lub w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Skalbmierskiej w Działoszycach.

Działoszyce, maj 2013 rok

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Barbara Wojewoda

   
Copyright 2013 by ml