Witamy na stronie Miasta i Gminy Dzia�oszyce


Informacje teleadresowe:
   Urz�d Miasta i Gminy Dzia�oszyce
   ul. Skalbmierska 5
   28-440 Dzia�oszyce
   e-mail: gmina@dzialoszyce.pl
   tel. (041) 35 26 010, 35 26 047,
    35 26 005 fax. (041) 35 26 900

      
   Rozbudowa Inrfastruktury
              Informatycznej JST

          

2 kwietnia 2015 r.
Serdeczne �yczenia �wi�teczne...[wi�cej]


7 luty 2015 r.
7 lutego br. w Dzia�oszycach dziewi�tna�cie par ma��e�skich uhonorowano medalami „ZA D�UGOLETNIE PO�YCIE MA��E�SKIE”... [wi�cej]


7 luty 2015 r.
7 lutego br. w Biedrzykowicach gm. Dzia�oszyce otwarto now� �wietlic�... [wi�cej]


31 stycznia 2015 r.
31 stycznia br. w Niewiatrowicach gm. Dzia�oszyce otwarto now� �wietlic� wiejsk�... [wi�cej]


24 stycznia 2015 r.
24 stycznia br. w Kujawkach w gminie Dzia�oszyce odby�a si� uroczysto�� otwarcia �wietlicy wiejskiej... [wi�cej]


11 stycznia 2015 r.
11 stycznia 2015r. po raz kolejny w Zespole Szkó� w Dzia�oszycach - Szkole Podstawowej i Gimnazjum zagra�a Wielka Orkiestra �wi�tecznej Pomocy... [wi�cej]


10 stycznia 2015 r.
OSTRZE�ENIE METEOROLOGICZNE Nr 5- Silny wiatr...[wi�cej]


6 stycznia 2015 r.
Pierwsze miejsce w Wojewódzkim Przegl�dzie Grup Kol�dniczych
dla "Kol�dników ze St�pocic"... [wi�cej]


 

 

 

archiwum news�w: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [38] [39] [40] [41] [42] [44] [45]
Copyright © 2015 by ml