Witamy na stronie Miasta i Gminy Dzia�oszyce


Informacje teleadresowe:
   Urz�d Miasta i Gminy Dzia�oszyce
   ul. Skalbmierska 5
   28-440 Dzia�oszyce
   e-mail: gmina@dzialoszyce.pl
   tel. (041) 35 26 010, 35 26 047,
    35 26 005 fax. (041) 35 26 900

  Nr konta: Krakowski Bank
  Spó�dzielczy O/Dzia�oszyce
  25 8591 0007 0130 0000 0013 0002

      
   Rozbudowa Inrfastruktury
              Informatycznej JST

          

9 wrze�nia 2016 r.


Gmina Dzia�oszyce przyst�puje do opracowania „Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dzia�oszyce”...[wi�cej]


30 sierpnia 2016 r.
W niedziel� 28 sierpnia 2016 r w Dzia�oszycach odby�o si� uroczyste Swi�to Plonów Powiatu Pi�czowskiego...[wi�cej]


23 sierpnia 2016 r.


Zapraszamy na Do�ynki Powiatowe, które odb�d� si� w niedziel� 28 sierpnia na stadionie sportowym w Dzia�oszycach...[wi�cej]


17 lipca 2016 r.
W niedziel� 17 lipca 2016 r w Dzia�oszycach odby� si� drugi Festiwal Muzyki Ludowej „Dzia�oszyckie Lwy”...[wi�cej]


11 lipca 2016 r.
Zapraszamy na II Festiwal Muzyki Ludowej "Dzia�oszyckie Lwy"...[wi�cej]


26 maja 2016 r.
sprawozdanie.xls

Kalendarz imprez...[wi�cej]


8 maja 2016 r.
W niedziel� 8 maja br. w Dzia�oszycach uroczy�cie obchodzono 10-lecie istnienia Zespo�u Dzia�oszanki Plus...[wi�cej]


8 maja 2016 r.
W niedziel� 8 maja br. w Sancygniowie odby�y si� uroczyste obchody Gminnego Dnia Stra�aka... [wi�cej]


3 maja 2016 r.
3 maja br. w Dzia�oszycach odby�y si� uroczyste obchody 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja... [wi�cej]


24 marca 2016 r.
Serdeczne �yczenia �wi�teczne...[wi�cej]


5 marca 2016 r.
5 marca br. w Dzia�oszycach odby�o sie uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet... [wi�cej]


6 luty 2016 r.
6 lutego br. w Dzia�oszycach jedena�cie par ma��e�skich uhonorowano medalami „ZA D�UGOLETNIE PO�YCIE MA��E�SKIE”... [wi�cej]


23 stycznia 2016 r.
23 stycznia br. w �wietlicy wiejskiej w Niewiatrowicach ( gm. Dzia�oszyce) odby�o si� uroczyste spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka... [wi�cej]

archiwum news�w: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [38] [39] [40] [41] [42] [44] [45]
Copyright © 2016 by ml    
                    .