Witamy na stronie Miasta i Gminy Dzia�oszyce


Informacje teleadresowe:
   Urz�d Miasta i Gminy Dzia�oszyce
   ul. Skalbmierska 5
   28-440 Dzia�oszyce
   e-mail: gmina@dzialoszyce.pl
   tel. (041) 35 26 010, 35 26 047,
     35 26 154, 35 26 047, 35 26 053


31 grudnia 2005

W nocy z 31 grudnia 2005 r. na 1 stycznia 2006 r. na dzia�oszyckim Rynku odby� si� Sylwester pod gwiazdami
[wi�cej]

23 grudnia 2005

W pi�tek
23 grudnia w MGCK
w Dzia�oszycach
zorganizowano cykliczn�
ju� imprez� pod nazw�
"Spotkanie przy op�atku"... [wi�cej]

22 grudnia 2005

W Szkole
Podstawowej w Dzier��ni
w dniu 22 grudnia 2005 r.
odby� si� fina� konkursu
na najpi�kniejszy stroik
�wi�teczny... [wi�cej]

19 grudnia 2005
  
         Na nadchodz�ce �wi�ta Bo�ego
    Narodzenia oraz Nowy Rok pragn�
      z�o�y� najserdeczniejsze �yczenia
    zdrowia, szcz�cia i wszystkiego co
  najlepsze Mieszka�com naszej gminy
                                i miasta

                            Burmistrz Miasta i Gminy
                                               Dzia�oszyce
                                             Zdzis�aw Leks


archiwum news�w: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]   
Copyright © 2006 by ml