Witamy na stronie Miasta i Gminy Dzia�oszyce


Informacje teleadresowe:
   Urz�d Miasta i Gminy Dzia�oszyce
   ul. Skalbmierska 5
   28-440 Dzia�oszyce
   e-mail: gmina@dzialoszyce.pl
   tel. (041) 35 26 010, 35 26 047,
     35 26 154, 35 26 047, 35 26 05327 kwietnia 2006
Gmina Dzia�oszyce og�asza przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Budowa sieci wodoci�gowej Sancygni�w zadanie III i IV" [wi�cej]

14 marca 2006
Burmistrz Miasta i Gminy Dzia�oszyce informuje
o rostrzygni�ciu przetargu na "Zagospodarowanie
terenu w centrum Dzia�oszyc na potrzeby
kulturalno - turystyczno - rekreacyjne"
[wi�cej]

8 marca 2006
Z okazji Dnia Kobiet -
Burmistrz Miasta i Gminy
Dzia�oszyce - Pan Zdzis�aw Leks zorganizowa� uroczyste spotkanie, kt�re odby�o si�
w Urz�dzie Miasta
i Gminy...[wi�cej]

2 luty 2006
Spotkanie informacyjno - dyskusyjne zorganizowane przez Starost� Pi�czowskiego Andrzeja Kozer� i Burmistrza Miasta i Gminy Dzia�oszyce Zdzis�awa Leksa [wi�cej]

6 stycznia 2006
Og�oszenie o przetargu na "Zagospodarowanie terenu w centrum Dzia�oszyc na potrzeby kulturalno -
turystyczno - rekreacyjne"... [wi�cej]
archiwum news�w: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]   
Copyright © 2006 by ml