Witamy na stronie Miasta i Gminy Dzia�oszyce


Informacje teleadresowe:
   Urz�d Miasta i Gminy Dzia�oszyce
   ul. Skalbmierska 5
   28-440 Dzia�oszyce
   e-mail: gmina@dzialoszyce.pl
   tel. (041) 35 26 010, 35 26 047,
     35 26 154, 35 26 047, 35 26 05318 czerwca 2006
W niedziel� 18 czerwca
w Sudole odby�y si� uroczysto�ci 40-lecia jednostki OSP... [wi�cej]


17 czerwca 2006
W sobot� 17 czerwca
w ramach IV Spotka�
z Kultur� �ydowsk� obdy�o
si� w Dzia�oszycach
spotkanie... [wi�cej]

11 czerwca 2006
W niedziel� 11 czerwca
Zesp� Szk�
w Dzia�oszycach
zorganizowa� Festyn
Rodzinny dla wychowank�w i okolocznych mieszka�c�w [wi�cej]

10 czerwca 2006
W Dzia�oszycach
10 czerwca 2006 r w
Zespole Szk� odby�a si�
II Konferencja
Archeologiczna pn. "Fotografia lotnicza w archeologii "[wi�cej]

3 maja 2006
Obchody 215 rocznicy
uchwalenia Konstytucji
3 Maja rozpocz�y si�
wymarszem pochodu
sprzed budynku Urz�du
Miasta i Gminy w Dzia�oszycach [wi�cej]archiwum news�w: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]   
Copyright © 2006 by ml