Witamy na stronie Miasta i Gminy Dzia�oszyce


Informacje teleadresowe:
   Urz�d Miasta i Gminy Dzia�oszyce
   ul. Skalbmierska 5
   28-440 Dzia�oszyce
   e-mail: gmina@dzialoszyce.pl
   tel. (041) 35 26 010, 35 26 047,
    35 26 005 fax. (041) 35 26 900


5 grudnia 2006
Podczas sesji Rady Miejskiej nowej kadencji uroczyste �lubowanie z�o�y� Burmistrz Miasta i Gminy Dzia�oszyce - Zdzis�aw Leks ... [wi�cej]

27 listopada 2006
Pierwsza sesja Rady
Miejskiej V kadencji
w Dzia�oszycach odby�a si�
27 listopada 2006 r ... [wi�cej]

17 listopada 2006
12 listopada mieszka�cy Gminy Dzia�oszyce wybierali nowe w�adze samorz�dowe. Znamy ju� wyniki wybor�w... [wi�cej]

11 listopada 2006
W sobot� 11 listopada w Dzia�oszycach odby�y si� uroczyste obchody rocznicy odzyskania przez Polsk� niepodleg�o�ci... [wi�cej]
archiwum news�w: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]   
Copyright © 2006 by ml