Witamy na stronie Miasta i Gminy Dzia�oszyce


Informacje teleadresowe:
   Urz�d Miasta i Gminy Dzia�oszyce
   ul. Skalbmierska 5
   28-440 Dzia�oszyce
   e-mail: gmina@dzialoszyce.pl
   tel. (041) 35 26 010, 35 26 047,
    35 26 005 fax. (041) 35 26 900


31 grudnia 2006
Ostatniego dnia 2006 roku
na Rynku w Dzia�oszycach
odby�a si� impreza pod
nazw� "Sylwester pod gwiazdami... [wi�cej]

19 grudnia 2006
Na nadchodz�ce �wi�ta Bo�ego Narodzenia pragn� Mieszka�com naszej gminy i miasta z�o�y� najserdeczniejsze �yczenia � zdrowia, szcz�cia i wszystkiego co najlepsze w nadchodz�cym Nowym 2007 Roku.

                                       Burmistrz Miasta i Gminy
                                       
Dzia�oszyce - Zdzis�aw Leks


17 grudnia 2006
Pi�knego jubileuszu
50 - lecia po�ycia ma��e�skiego doczeka�y si� pary ma��e�skie
z gminy Dzia�oszyce... [wi�cej]

17 grudnia 2006
W niedziel� 17 grudnia
2006 r. r�wno 100 lat �ycia obchodzi�a mieszkanka D�bian (Gm. Dzia�oszyce) Pani Adela Robak... [wi�cej]


archiwum news�w: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]   
Copyright © 2006 by ml