Witamy na stronie Miasta i Gminy Dzia�oszyce


Informacje teleadresowe:
   Urz�d Miasta i Gminy Dzia�oszyce
   ul. Skalbmierska 5
   28-440 Dzia�oszyce
   e-mail: gmina@dzialoszyce.pl
   tel. (041) 35 26 010, 35 26 047,
    35 26 005 fax. (041) 35 26 900

3 czerwiec 2007
W niedziel� 3 czerwca
Zesp� Szk� w Dzia�oszycach zorganizowa� Festyn Rodzinny dla wychowank�w i okolicznych mieszka�c�w... [wi�cej]

3 maja 2007
Podczas tegorocznych
obchod�w 216 rocznicy
Konstytucji 3 maja z�o�ono
wi�zanki kwiat�w pod
pomnikiem Tadeusza Ko�ciuszki... [wi�cej]

13 kwietnia 2007
Gmina Dzia�oszyce przyst�pi�a w dniu 13 kwietnia 2007 roku do "Polskiego Projektu 400 Miast"... [wi�cej]

15 luty 2007
W sali narad
dzia�oszyckiego UMiG odby�a si�
uroczysto�� z okazji zako�czenia kadencji so�tys�w... [wi�cej]

1 luty 2007
W sesji bud�etowej Rady
Miejskiej w Dzia�oszycach
uczestniczy� Marsza�ek Woj. �wi�tokrzyskiego - Pan Adam Jarubas... [wi�cej]


archiwum news�w: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]   
Copyright © 2007 by ml