Witamy na stronie Miasta i Gminy Dzia�oszyce


Informacje teleadresowe:
   Urz�d Miasta i Gminy Dzia�oszyce
   ul. Skalbmierska 5
   28-440 Dzia�oszyce
   e-mail: gmina@dzialoszyce.pl
   tel. (041) 35 26 010, 35 26 047,
    35 26 005 fax. (041) 35 26 900

2 wrze�nia 2007
Do�ynki Powiatowe w Dzia�oszycach
W niedziel� 2 wrze�nia br.
w Dzia�oszycach odby�y si� Do�ynki Powiatu Pi�czowskiego... [wi�cej]

30 sierpnia 2007
ZAPROSZENIE
Starostwo Powiatowe
w Pi�czowie oraz Burmistrz Miasta i Gminy Dzia�oszyce zapraszaj� na DO�YNKI POWIATOWE, kt�re odb�d� si� 2 wrze�nia 2007r. w Dzia�oszycach... [wi�cej]

20 sierpnia 2007
OG�OSZENIE
O PRZETARGU
na "Dostaw� 1 sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - ga�niczego"... [wi�cej]

4 sierpie� 2007
W Dzia�oszycach odby�y si� uroczysto�ci obchod�w 93 rocznicy wjazdu do miasta Pierwszego Zwiadu Odrodzonej Kawalerii Polskiej ... [wi�cej]


20 czerwca 2007
Gmina Dzia�oszyce og�asza przetarg nieograniczony na "Utworzenie centrum kulturalno-wypoczynkowego we wsi Dzier��nia"... [wi�cej]archiwum news�w: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]   
Copyright © 2007 by ml