Witamy na stronie Miasta i Gminy Dzia�oszyce


Informacje teleadresowe:
   Urz�d Miasta i Gminy Dzia�oszyce
   ul. Skalbmierska 5
   28-440 Dzia�oszyce
   e-mail: gmina@dzialoszyce.pl
   tel. (041) 35 26 010, 35 26 047,
    35 26 005 fax. (041) 35 26 900


15 grudnia 2007
W sobot� 15 grudnia br. podczas uroczysto�ci obchod�w 50-lecia po�ycia ma��e�skiego Burmistrz Miasta i Gminy wr�czy� jubilatom medale przyznane przez Prezydenta RP... [wi�cej]

11 listopada 2007
W niedziel� 11 listopada br. odby�y si� w Dzia�oszycach uroczyste obchody 89 rocznicy odzyskania przez Polsk� niepodleg�o�ci... [wi�cej]

19 pa�dziernika 2007

Powr�t nowej Figurki Chrystusa Frasobliwego do Niewiatrowic... [wi�cej]


10 pa�dziernika 2007
W Sali Narad UMiG w Dzia�oszycach odby�o si� uroczyste spotkanie kombatant�w ko�cz�cych 80 lat...[wi�cej]


archiwum news�w: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]   
Copyright © 2007 by ml