Witamy na stronie Miasta i Gminy Dzia�oszyce


Informacje teleadresowe:
   Urz�d Miasta i Gminy Dzia�oszyce
   ul. Skalbmierska 5
   28-440 Dzia�oszyce
   e-mail: gmina@dzialoszyce.pl
   tel. (041) 35 26 010, 35 26 047,
    35 26 005 fax. (041) 35 26 900

11 marca 2008

W dniu 8 marca br. w Dzia�oszycach odby�o si� uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet... [wi�cej]


22 luty 2008
15 marca br. ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosk�w o przyznanie p�atno�ci obszarowych na 2008 r.... [wi�cej]

20 luty 2008
3 marca br. rusza nab�r wniosk�w na dzia�anie
"U�atwianie startu m�odym rolnikom"... [wi�cej]


10 stycznia 2008Oferta pracy... [wi�cej]

7 stycznia 2008
Przedszkole Samorz�dowe w Dzia�oszycach otrzyma�o dwa zestawy komputerowe wraz ze specjalnym oprogramowaniem dydaktycznym... [wi�cej]archiwum news�w: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]   
Copyright © 2008 by ml