Witamy na stronie Miasta i Gminy Dzia�oszyce


Informacje teleadresowe:
   Urz�d Miasta i Gminy Dzia�oszyce
   ul. Skalbmierska 5
   28-440 Dzia�oszyce
   e-mail: gmina@dzialoszyce.pl
   tel. (041) 35 26 010, 35 26 047,
    35 26 005 fax. (041) 35 26 900

16 lipca 2008
INFORMACJA

[wi�cej]

10 lipca 2008
Burmistrz Miasta i Gminy Dzia�oszyce zaprasza do sk�adania ofert na us�ugi integracji spo�ecznej... [wi�cej]
29 czerwca 2008
Rajd zabytkowych pojazd�w szlakiem wazy z Bronocic
i wiele innych atrakcji
odby�o si� 29 czerwca
w Dzia�oszycach, Bronocicach i Stradowie...[wi�cej]
27 czerwca 2008
I nagroda dla Ko�a Gospody� Wiejskich z Opatkowic za najlepszy produkt regionalny podczas konkursu w Tokarni k/Kielc... [wi�cej]
25 czerwca 2008
Serdecznie zaproszamy na Rajd zabytkowych pojazd�w "Szlakiem wazy z Bronocic", kt�ry odb�dzie si�
w niedziel� 29 czerwca br. ...[wi�cej]


archiwum news�w: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]  
Copyright © 2008 by ml