Witamy na stronie Miasta i Gminy Dzia�oszyce


Informacje teleadresowe:
   Urz�d Miasta i Gminy Dzia�oszyce
   ul. Skalbmierska 5
   28-440 Dzia�oszyce
   e-mail: gmina@dzialoszyce.pl
   tel. (041) 35 26 010, 35 26 047,
    35 26 005 fax. (041) 35 26 900

10 sierpie� 2008
10 sierpnia 2008 r. na stadionie LKS "�wit" w Dzia�oszycach rozegrane zosta�y fina�y Turnieju Pi�ki No�nej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Dzia�oszyce...[wi�cej]

8 sierpie� 2008
ZAPROSZENIE
Komitet organizacyjny Miasta
i Gminy Dzia�oszyce serdecznie zaprasza na Do�ynki Gminne, kt�re odb�d� si� w niedziel�
17 sierpnia 2008 r. w Woli Knyszy�skiej...[wi�cej]
2 sierpie� 2008
2 sierpnia 2008 r. ods�oni�to tablic� pami�tkow� po�wi�con� kapitanowi Waleremu Zarodowi ps. "Pr�dzy�ski"...[wi�cej]
28 lipca 2008
Burmistrz Miasta i Gminy Dzia�oszyce zaprasza na uroczysto�ci z okazji
90 - rocznicy Odzyskania Niepodleg�o�ci, kt�re odb�d� si� 2 sierpnia 2008 r.
w Dzia�oszycach...[wi�cej]
18 lipca 2008
13 lipca br. w Januszowicach odby�y si� uroczyste obchody 50-lecia miejscowej Ochotniczej Stra�y Po�arnej...[wi�cej]
17 lipca 2008
Lotny Finisz IX Mi�dzynarodowego Wy�cigu Kolarskiego "Szlakami Walk mjr. Hubala" na ulicach Dzia�oszyc...[wi�cej]


archiwum news�w: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]  
Copyright © 2008 by ml