Witamy na stronie Miasta i Gminy Dzia�oszyce


Informacje teleadresowe:
   Urz�d Miasta i Gminy Dzia�oszyce
   ul. Skalbmierska 5
   28-440 Dzia�oszyce
   e-mail: gmina@dzialoszyce.pl
   tel. (041) 35 26 010, 35 26 047,
    35 26 005 fax. (041) 35 26 900

11 listopada 2008
11 listopada 2008 roku uroczy�cie obchodzono w gminie Dzia�oszyce 90-t� rocznic� Odzyskania Niepodleg�o�ci...[wi�cej]

25 pa�dziernik 2008
25 pa�dziernika br. M-GCK w Dzia�oszycach zorganizowa�o wizyt� studyjn� w Zakopanem...[wi�cej]


19 pa�dziernik 2008
19 pa�dziernika 2008 roku dokonano otwarcia �wietlicy oraz placu zabaw w Dzier��ni zrealizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego...[wi�cej]

28 wrzesie� 2008
28 wrze�nia 2008 roku odby�y si� uroczysto�ci z okazji 100-lecia Ochotniczej Stra�y Po�arnej w Dzia�oszycach...[wi�cej]14 wrzesie� 2008
14 wrze�nia 2008 roku w Pierocicach zorganizowano festyn rodzinny pn. "W smaku ciasta dro�d�owego" ...[wi�cej]

17 sierpie� 2008
W niedziel� 17 sierpnia br. w miejscowo�ci Wola Knyszy�ska, gmina Dzia�oszyce odby�o si� �wi�to plon�w...[wi�cej]archiwum news�w: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]  
Copyright © 2008 by ml