Witamy na stronie Miasta i Gminy Dzia�oszyce


Informacje teleadresowe:
   Urz�d Miasta i Gminy Dzia�oszyce
   ul. Skalbmierska 5
   28-440 Dzia�oszyce
   e-mail: gmina@dzialoszyce.pl
   tel. (041) 35 26 010, 35 26 047,
    35 26 005 fax. (041) 35 26 900

18 grudnia 2008
Na nadchodz�ce �wi�ta Bo�ego Narodzenia pragn� Mieszka�com naszej gminy
i miasta z�o�y� najserdeczniejsze �yczenia � zdrowia, szcz�cia i wszystkiego co najlepsze w nadchodz�cym Nowym 2009 Roku.

Burmistrz Miasta
i Gminy
Dzia�oszyce - Zdzis�aw Leks

15 grudnia 2008
W ramach realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszar�w Wiejskich - Program Integracji Spo�ecznej w Sypowie zorganizowano "Ko�o plastyczno - techniczne"...[wi�cej]

13 grudnia 2008
II nagroda dla Grupy Odnowy wsi Dzier��nia w Konkursie Wojewody �wi�tokrzyskiego pn." �wi�tokrzyska Potrawa �wi�teczna"...[wi�cej]

12 grudnia 2008
Projekt realizowany przez Dom Doradztwa Biznesowego "MM" "Ruszaj z nami biznesmenami"...[wi�cej]

6 grudnia 2008
W ramach realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszar�w Wiejskich - Program Integracji Spo�ecznej w remizie OSP w Opatkowicach zorganizowano spotkanie wigilijne pn. ''Smak wigilijnych potraw''...[wi�cej]

29 listopada 2008
Ko�o Gospody� Wiejskich w Woli Knyszy�skiej zorganizowa�o w dniu 29 listopada br.
otwarte spotkanie dla mieszka�c�w Gminy Dzia�oszyce pn. "Andrzejki-tradycje wci�� �ywe"...[wi�cej]

archiwum news�w: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]  
Copyright © 2009 by ml