Witamy na stronie Miasta i Gminy Dzia�oszyce


Informacje teleadresowe:
   Urz�d Miasta i Gminy Dzia�oszyce
   ul. Skalbmierska 5
   28-440 Dzia�oszyce
   e-mail: gmina@dzialoszyce.pl
   tel. (041) 35 26 010, 35 26 047,
    35 26 005 fax. (041) 35 26 900

23 sierpnia 2009

W dniu 23 sierpnia br odby�y si� g��wne uroczysto�ci 600-lecia nadania praw miejskich Dzia�oszycom...[wi�cej]


16 sierpnia 2009


W niedziel� 16 sierpnia br. w Szyszczycach odby�o si� gminne �wi�to plon�w...[wi�cej]


12 sierpnia 2009

Serdecznie zapraszamy na uroczysto�ci obchod�w 600-lecia nadania praw miejskich Dzia�oszycom, kt�re odb�d� si� w niedziel� 23 sierpnia 2009 r...[wi�cej]

12 sierpnia 2009

Serdecznie zapraszamy na Do�ynki Gminne, kt�re odb�d� si� w niedziel� 16 sierpnia 2009 r. w Szyszczycach...[wi�cej]

5 lipca 2009

W dniu 5 lipca br. przy udziale o�miu jednostek OSP z terenu gminy na stadionie w Dzia�oszycach odby�y si� gminne zawody sportowo-po�arnicze...[wi�cej]archiwum news�w: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [38] [39] [40] [41] [42] [44] [45] [46]
Copyright © 2009 by ml