Witamy na stronie Miasta i Gminy Dzia�oszyce


Informacje teleadresowe:
   Urz�d Miasta i Gminy Dzia�oszyce
   ul. Skalbmierska 5
   28-440 Dzia�oszyce
   e-mail: gmina@dzialoszyce.pl
   tel. (041) 35 26 010, 35 26 047,
    35 26 005 fax. (041) 35 26 900

18 grudnia 2009

              Weso�ych �wi�t !Serdeczne �yczenia...[wi�cej]

28 listopada 2009Zesp� Szk� w Dzia�oszycach w Rz�dowym programie wspierania "Radosna Szko�a"...[wi�cej]

27 listopada 2009Szko�a Podstawowa w Dzier��ni w Rz�dowym programie wspierania
"Radosna Szko�a"...[wi�cej]

13 listopada 2009

Oficjalne przekazanie pomocy dydaktycznych zakupionych do Szko�y Podstawowej w Dzier��ni...[wi�cej]


11 listopada 2009

11 listopada 2009 roku uroczy�cie obchodzono w gminie Dzia�oszyce 91-� rocznic� Odzyskania Niepodleg�o�ci...[wi�cej]


archiwum news�w: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [38] [39] [40] [41] [42] [44] [45]
Copyright © 2009 by ml