Witamy na stronie Miasta i Gminy Dzia�oszyce


Informacje teleadresowe:
   Urz�d Miasta i Gminy Dzia�oszyce
   ul. Skalbmierska 5
   28-440 Dzia�oszyce
   e-mail: gmina@dzialoszyce.pl
   tel. (041) 35 26 010, 35 26 047,
    35 26 005 fax. (041) 35 26 900

2 kwiecie� 2010


Serdeczne �yczenia Wielkanocne...[wi�cej]




6 marca 2010

W sobot� 6 marca w budynku Zespo�u Szkól w Dzia�oszycach odby�y si� uroczyste obchody Dnia Kobiet...[wi�cej]



21 stycznia 2010

II miejsce "Herodów Stra�ackich" na Wojewódzkim Przegl�dzie Zespo�ów Kol�dniczych zorganizowanym przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach...[wi�cej]


20 stycznia 2010

Ko�o Gospody� Wiejskich wraz z jednostk� Ochotniczej Stra�y Po�arnej w Opatkowicach - I�ykowicach zorganizowa�o w dniach 18.01.-21.01.2010 r. warsztaty pn. "Dzieci�ce spotkania ze sztuk� ludow�”...[wi�cej]


19 stycznia 2010

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY DZIA�OSZYCE og�asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda� nieruchomo�ci stanowi�cych w�asno�� Gminy:...[wi�cej]













archiwum news�w: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [38] [39] [40] [41] [42] [44] [45]
Copyright © 2010 by ml