Witamy na stronie Miasta i Gminy Dzia�oszyce


Informacje teleadresowe:
   Urz�d Miasta i Gminy Dzia�oszyce
   ul. Skalbmierska 5
   28-440 Dzia�oszyce
   e-mail: gmina@dzialoszyce.pl
   tel. (041) 35 26 010, 35 26 047,
    35 26 005 fax. (041) 35 26 900

                    Narodowy
          Spis Powszechny 2011

             

21 grudzie� 2010

                    OG�OSZENIE

ZGODNIE Z ZARZ�DZENIEM NR 81/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DZIA�OSZYCE Z DNIA 20 GRUDNIA 2010 ROKU W SPRAWIE WPROWADZENIA DNIA DODATKOWO WOLNEGO OD PRACY, DZIE� 24 GRUDNIA 2010 ROKU JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY DLA PRACOWNIKÓW SAMORZ�DOWYCH W URZEDZIE MIASTA I GMINY W DZIA�OSZYCACH.

                  BURMISTRZ MIASTA I GMINY
                        / ZDZIS�AW LEKS/


21 grudzie� 2010

W niedziel� 12 grudnia w Dzia�oszycach odby�a si� uroczysta wigilia ...[wi�cej]
20 grudnia 2010


Serdeczne �yczenia �wi�teczne...[wi�cej]


11 listopada 2010

W czwartek 11 listopada br. w Dzia�oszycach odby�y si� uroczysto�ci obchodów 92 rocznicy Odzyskania Niepodleg�o�ci...[wi�cej]


21 wrzesie� 2010


W niedziel� 19 wrze�nia br. Dzia�oszyce �wi�towa�y Dni Województwa �wi�tokrzyskiego...[wi�cej]


6 wrzesie� 2010


...[wi�cej]


2 wrzesie� 2010

W niedziel� 29 sierpnia br. w Sypowie odby�o si� gminne �wi�to plonów ...[wi�cej]
1 wrzesie� 2010

Burmistrz Miasta i Gminy Dzia�oszyce zaprasza wszystkie Panie na bezp�atne badania mamograficzne ...[wi�cej]
25 sierpie� 2010

KOLEJNY SUKCES zespo�u "HERODY STRA�ACKIE" na XXXV Mi�dzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespo�ów Teatralnych w Tarnogrodzie ...[wi�cej]
21 lipiec 2010

hgfhgfhf

Uko�czono prace budowlane przy Hali sportowej w Dzia�oszycach...[wi�cej]21 lipiec 2010

hgfhgfhf

Gmina Dzia�oszyce
na 21 miejscu w rankingu Rzeczpospolitej - "EUROPEJSKI SAMORZ�D" – wykorzystywanie funduszy unijnych przez miasta i gminy...[wi�cej]10 lipiec 2010

                   
  
OG�OSZENIE
Ochotnicza Stra� Po�arna w Chmielowie informuje, �e w dniach 12.07 - 31.08. 2010 r. organizuje zaj�cia z zakresu edukacji muzyczno - wokalnej dla dzieci i m�odzie�y z terenu Miasta i Gminy Dzia�oszyce. Spotkanie organizacyjne odb�dzie si� 15.07. 2010 r. o godz. 9.00 w MGCK w Dzia�oszycach ul. Ogrodowa 6.3 maj 2010

W Dzia�oszycach
uroczy�cie
obchodzono �wi�to
Konstytucji
3 Maja...[wi�cej]

archiwum news�w: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [38] [39] [40] [41] [42] [44] [45]
Copyright © 2010 by ml