Witamy na stronie Miasta i Gminy Dzia�oszyce


Informacje teleadresowe:
   Urz�d Miasta i Gminy Dzia�oszyce
   ul. Skalbmierska 5
   28-440 Dzia�oszyce
   e-mail: gmina@dzialoszyce.pl
   tel. (041) 35 26 010, 35 26 047,
    35 26 005 fax. (041) 35 26 900

       Wybory do Sejmu i Senatu
            9 pa�dziernik 2011 r.

          

         Rozbudowa Inrfastruktury
              Informatycznej JST

          

1 wrze�nia 2011
                    ZAPROSZENIESerdecznie zapraszamy wszystkich mieszka�ców miasta i gminy na Do�ynki Gminne, które odb�d� si� w niedziel�
4 wrze�nia br. w �wierczynie...[wi�cej]


30 sierpnia 2011

Promocja Gminy Dzia�oszyce podczas Dni Województwa �wi�tokrzyskiego w S�dowicach...[wi�cej]


30 sierpnia 2011

Informacja o zasadach przyznawania stypendiów i zasi�ków szkolnych w roku szkolnym 2011/2012 ...[wi�cej]


5 sierpnia 2011

   
5 miejsce Gminy Dzia�oszyce w rankingu Rzeczpospolitej – zarz�dzanie finansami i inwestycje gmin...[wi�cej]


5 sierpnia 2011

Urz�d Miasta i Gminy w Dzia�oszycach zaprasza wszystkie Panie na bezp�atne badania mammograficzne...[wi�cej]24 lipca 2011

W niedziel� 24 lipca 2011 r. odby� si� IV Rajd Zabytkowych Pojazdów pn.
Najstarsze Pojazdy �wiata – Szlakiem Wazy z Bronocic...[wi�cej]


5 czerwca 2011

Kapela "Dzia�oszacy" zdoby�a nagrod� Grand Prix na XXXV Mi�dzynarodowych Buskich Spotkaniach z Folklorem. Wr�czenie nagród odby�o si� 5 czerwca w Tokarni...[wi�cej]


20 maj 2011

Serdecznie zapraszamy na imprezy w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla wszysztkich pod patronatem Marsza�ka Województwa �wi�tokrzyskiego - Adama Jarubasa...[wi�cej]


17 maj 2011

       Gmina Dzia�oszyce na 31 miejscu w rankingu Rzeczpospolitej – inwestycje gmin w przeliczeniu na jednego mieszka�ca...[wi�cej]


3 maj 2011

3 maja br. w Dzia�oszycach odby�y si� uroczysto�ci obchodów 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja...[wi�cej]


6 marca 2011

6 marca br. w Zespole Szkó� w Dzia�oszycach odby�y si� uroczysto�ci obchodów Dnia Kobiet ...[wi�cej]


26 stycze� 2011

26 stycznia br. stypendystki prezesa Rady Ministrów -  otrzyma�y z r�k Burmistrza pami�tkowe dyplomy ...[wi�cej]
archiwum news�w: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [38] [39] [40] [41] [42] [44] [45]
Copyright © 2011 by ml