Witamy na stronie Miasta i Gminy Dzia�oszyce


Informacje teleadresowe:
   Urz�d Miasta i Gminy Dzia�oszyce
   ul. Skalbmierska 5
   28-440 Dzia�oszyce
   e-mail: gmina@dzialoszyce.pl
   tel. (041) 35 26 010, 35 26 047,
    35 26 005 fax. (041) 35 26 900

      
   Rozbudowa Inrfastruktury
              Informatycznej JST

          

4 kwietnia 2012


Serdeczne �yczenia �wi�teczne...[wi�cej]


1 kwietnia 2012
W niedziel� 1 kwietnia w Dzia�oszycach w Sali gimnastycznej Zespo�u Szkó� zorganizowano "Jarmark Wielkanocny"...[wi�cej]11 marzec 2012
11 marca br. w Zespole Szkó� w Dzia�oszycach Panie ochodzi�y uroczy�cie Mi�dzynarodowy Dzie� Kobiet...[wi�cej]5 luty 2012
Szkolny Zespó� �piewaczy "Dzia�oszanki" obchodzi� w niedziel� 5 lutego br. jubileusz 5-lecia istnienia...[wi�cej]


8 stycze� 2012
Sukces Kol�dników z gminy Dzia�oszyce na �wi�tokrzyskim Przegl�dzie Zespo�ów Kol�dniczych w Kielcach...[wi�cej] archiwum news�w: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [38] [39] [40] [41] [42] [44] [45]
Copyright © 2012 by ml