Witamy na stronie Miasta i Gminy Dzia�oszyce


Informacje teleadresowe:
   Urz�d Miasta i Gminy Dzia�oszyce
   ul. Skalbmierska 5
   28-440 Dzia�oszyce
   e-mail: gmina@dzialoszyce.pl
   tel. (041) 35 26 010, 35 26 047,
    35 26 005 fax. (041) 35 26 900

      
   Rozbudowa Inrfastruktury
              Informatycznej JST

          

21 grudnia 2012
Serdeczne �yczenia �wi�teczne... [wi�cej]


16 grudnia 2012
W niedziel� 16 grudnia br. w Dzia�oszycach w Zespole Szkó� w Dzia�oszycach odby�a si� uroczysta Wigilia z udzia�em zaproszonych mieszka�ców z terenu Gminy Dzia�oszyce... [wi�cej]


11 listopada 2012
W niedziel� 11 listopada br. w Dzia�oszycach odby�y si� uroczyste obchody 94 rocznicy Odzyskania Niepodleg�o�ci... [wi�cej]


13 pa�dziernika 2012
W sobot� 13 pa�dziernika br. 13 par ma��e�skich zosta�o uroczy�cie odznaczonych za D�ugoletnie Po�ycie Ma��e�skie... [wi�cej]


12 pa�dziernika 2012
W pi�tek 12 pa�dziernika br. w Zespole Szkó� w Dzia�oszycach odby�y si� uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej... [wi�cej]


26 sierpnia 2012
W niedziel� 26 sierpnia br. w Jakubowicach odby�o si� �wi�to Plonów Gminy Dzia�oszyce...
[wi�cej]


27 maj 2012
W niedziel� 27 maja br. odby�y si� uroczysto�ci oddania w u�ytkowanie obiektu sportowo-rekreacyjnego w gminie Dzia�oszyce...
[wi�cej]


25 maj 2012
                         ZAPROSZENIE


Otwarcie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Dzia�oszycach...[wi�cej]


25 maj 2012
Bezp�atne badania mammograficzne w Dzia�oszycach w dniu 1.06.2012 r...
[wi�cej]

23 maj 2012
Serdecznie zapraszamy na imprezy w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla wszysztkich...
[wi�cej]3 maj 2012
W dniu 3 maja br. w Dzia�oszycach odby�y si� uroczyste obchody 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja...[wi�cej]


22 kwietnia 2012
Obchody 72 rocznicy zbrodni katy�skiej rozpocz�y si� od uroczystej mszy �wi�tej w ko�ciele parafialnym w Dzia�oszycach...[wi�cej]
archiwum news�w: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [38] [39] [40] [41] [42] [44] [45]
Copyright © 2012 by ml