Witamy na stronie Miasta i Gminy Dzia�oszyce


Informacje teleadresowe:
   Urz�d Miasta i Gminy Dzia�oszyce
   ul. Skalbmierska 5
   28-440 Dzia�oszyce
   e-mail: gmina@dzialoszyce.pl
   tel. (041) 35 26 010, 35 26 047,
    35 26 005 fax. (041) 35 26 900

      
   Rozbudowa Inrfastruktury
              Informatycznej JST

          

23 maja 2013
Serdeczne zapraszamy na Sportowy Turniej Miast i Gmin oraz Europejski Tydzie� Sportu... [wi�cej]


3 maj 2013
3 maja 2013 r. w Dzia�oszycach odby�y si� uroczyste obchody 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja... [wi�cej]


29 marzec 2013


Serdeczne �yczenia Wielkanocne... [wi�cej]
9 marzec 2013
9 marca br. w Zespole Szkó� w Dzia�oszycach odby�y si� uroczysto�ci z okazji Dnia Kobiet... [wi�cej]


6 stycze� 2013
I miejsce "Herodów Stra�ackich" na Wojewódzkim Przegl�dzie Zespo�ów Kol�dniczych - Kielce 2013. Wyró�nienia dla m�odych zespo�ów kol�dniczych... [wi�cej]


archiwum news�w: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [38] [39] [40] [41] [42] [44] [45]
Copyright © 2013 by ml