Witamy na stronie Miasta i Gminy Dzia�oszyce


Informacje teleadresowe:
   Urz�d Miasta i Gminy Dzia�oszyce
   ul. Skalbmierska 5
   28-440 Dzia�oszyce
   e-mail: gmina@dzialoszyce.pl
   tel. (041) 35 26 010, 35 26 047,
    35 26 005 fax. (041) 35 26 900

      
   Rozbudowa Inrfastruktury
              Informatycznej JST

          

21 grudnia 2013
Serdeczne �yczenia �wi�teczne i noworoczne ...[wi�cej]


14 grudnia 2013
W dniu 14 grudnia br. w Dzia�oszycach odby�a si� uroczysta Wigilia gminy Dzia�oszyce ...[wi�cej]11 listopada 2013
W dniu 11 listopada br. w Dzia�oszycach odby�y si� uroczysto�ci Obchodów 95ej Rocznicy Odzyskania Niepodleg�o�ci...[wi�cej]


9 listopada 2013
9 listopada 2013 r. w Dzia�oszycach odby�y si� uroczysto�ci wr�czenia medali "Za D�ugoletnie Po�ycie Ma��e�skie"... [wi�cej]


25 sierpnia 2013
W niedziel� 25 sierpnia 2013 r. w Sudole odby�y si� uroczyste Do�ynki Gminy Dzia�oszyce. [wi�cej]23 sierpnia 2013Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszka�ców miasta i gminy na Do�ynki Gminne, które odb�d� si� w niedziel�
25 sierpnia br. w Sudole...[wi�cej]


02 sierpnia 2013
"�wiat�ow�d dla ka�dego" - to tytu� projektu dofinansowanego przez Uni� Europejsk� w ramach POIG-dzia�anie 8.4, dzi�ki kt�remu Mieszka�cy naszej gminy b�d� mogli skorzysta� ze �wiat�owodowego dost�pu do internetu szerokopasmowego. [wi�cej]


24 lipca 2013

Burmistrz Miasta i Gminy Dzia�oszyce zaprasza na bezp�atne badania mammograficzne i cytologiczne, które odb�d� si� w Dzia�oszycach w dniach 25-26 lipca 2013 r.... [wi�cej]24 lipca 2013
Informacja o sposobie odbioru sygna�u cyfrowego TVP KIELCE...[wi�cej]


16 czerwca 2013
16 czerwca br. w Dzia�oszycach odby� si� XVII WOJEWÓDZKI PRZEGL�D ORKIESTR Ochotniczych Stra�y Po�arnych... [wi�cej]


2 czerwca 2013
W dniu 2 czerwca na Stadionie Sportowym w Dzia�oszycach odby�a si� uroczysto�� obchodów 25-lecia Kapeli Ludowej "Dzia�oszacy"... [wi�cej]


24 maja 2013
w Plebiscycie "Euro-Gmina 2012/2013" Burmistrzem Roku 2012/2013 zosta� Pan Zdzis�aw Leks – Burmistrz Miasta i Gminy Dzia�oszyce... [wi�cej]

archiwum news�w: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [38] [39] [40] [41] [42] [44] [45]
Copyright © 2013 by ml