Witamy na stronie Miasta i Gminy Dzia�oszyce


Informacje teleadresowe:
   Urz�d Miasta i Gminy Dzia�oszyce
   ul. Skalbmierska 5
   28-440 Dzia�oszyce
   e-mail: gmina@dzialoszyce.pl
   tel. (041) 35 26 010, 35 26 047,
    35 26 005 fax. (041) 35 26 900

      
   Rozbudowa Inrfastruktury
              Informatycznej JST

          

18 kwietnia 2014 r.
Ko�o Gospody� Wiejskich z Chmielowa na Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2014...[wi�cej]


18 kwietnia 2014 r.

MiniMundial 2014 gimnazjalistów na stadionie w Dzia�oszycach...[wi�cej]


17 kwietnia 2014 r.
Serdeczne �yczenia Wielkanocne...[wi�cej]


8 marca 2014 r.
Ponad 600 Pa� z Gminy Dzia�oszyce spotka�o si� w reprezentacyjnej hali sportowej miasta podczas obchodów swojego �wi�ta...[wi�cej]


6 marca 2014 r.
Mi�dzynarodowy Dzie� Kobiet w Szkole Podstawowej w St�pocicach...[wi�cej]4 marca 2014 r.
W dniu 4 marca br. w Klubie "Jesienna Ró�a" w Dzia�oszycach odby�y si� obchody Dnia Kobiet ...[wi�cej]6 marca 2014 r.
zobacz wi�cej

Punkt Obs�ugi Podatnika w Urz�dzie Miasta i Gminy w Dzia�oszycach...[wi�cej]

archiwum news�w: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [38] [39] [40] [41] [42] [44] [45]
Copyright © 2014 by ml