Witamy na stronie Miasta i Gminy Dzia�oszyce

INFORMACJA
DLA PRODUCENTÓW !


[wi�cej]


Informacje teleadresowe:
   Urz�d Miasta i Gminy Dzia�oszyce
   ul. Skalbmierska 5
   28-440 Dzia�oszyce
   e-mail: gmina@dzialoszyce.pl
   tel. (041) 35 26 010, 35 26 047,
    35 26 005 fax. (041) 35 26 900

      
   Rozbudowa Inrfastruktury
              Informatycznej JST

          

9 lipca 2014 r.
OSTRZE�ENIE METEOROLOGICZNE Nr 37- Silne burze z gradem...[wi�cej]


8 lipca 2014 r.
OSTRZE�ENIE METEOROLOGICZNE Nr 36- Burze z gradem...[wi�cej]


7 lipca 2014 r.
Zaproszenie na warsztaty animacyjno-sportowe - Dzia�oszyce 2014 r....[wi�cej]


22 czerwca 2014 r.
Gminne zawody sportowo-po�arnicze na stadionie w Dzia�oszycach...[wi�cej]


15 czerwca 2014 r.
Wojewódzkie Zawody Sportowo – Po�arnicze M�odzie�owych Dru�yn Po�arniczych...[wi�cej]


8 czerwca 2014 r.
Adam Kocerba laureatem nagrody w konkursie
„Jawor – u �róde� kultury”...[wi�cej]


1 czerwca 2014 r.
Festyn Rodzinny w Zespole Szkó� w Dzia�oszycach – „Podarujmy dzieciom rado��”...[wi�cej]


28 maja 2014 r.
Szkolny festyn w St�pocicach - "Zdrowa rodzina - zdrowo si� trzyma"...[wi�cej]


27 maja 2014 r.
Nagroda artystyczna dla Szkolnego Zespo�u �piewaczego „Dzia�oszanki”
podczas Festiwalu "Scyzoryki"...[wi�cej]


27 maja 2014 r.
OSTRZE�ENIE METEOROLOGICZNE Nr 28- silne burze z gradem/2...[wi�cej]


15 maja 2014 r.
OSTRZE�ENIE METEOROLOGICZNE Nr 22- silny wiatr...[wi�cej]


14 maja 2014 r.
INFORMACJA
O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:9 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych...[wi�cej]


14 maja 2014 r.
OSTRZE�ENIE METEOROLOGICZNE ! Intensywne opady deszczu/2...[wi�cej]


 

3 maj 2014 r.
Uroczyste obchody 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i gminnego Dnia Stra�aka...[wi�cej]


 

archiwum news�w: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [38] [39] [40] [41] [42] [44] [45]
Copyright © 2014 by ml